Familien Dencker
Min farfar

Min farfar Carl Frederik Peter Henrik Dencker (4) blev født 22/1 1893 på Almindelig Hospital i København, og han blev døbt 22/10 1893 i Brønshøj kirke. I øvrigt sammen med hans to ældre søstre Anna og Agnete. De to første fornavne, Carl Frederik, havde han fra sin farbror Carl Frederik Dencker, og de to sidste fornavne, Peter Henrik, havde han så fra sin farfar Peter Henrik Dencker. Men denne dåb med de nære familiebånd, både i navnevalget og med søstrene der døbes samme dag, kom til at stå i grel kontrast til Carls videre liv. De næste år af hans liv blev præget af faderens alkoholmisbrug og voldelige adfærd overfor moderen, noget der fortsatte med at være en del af deres liv, også efter at faderen allerede omkring sin yngste søn Aage Vilhelm Marinus Denckers fødsel havde forladt moderen. Efter faderen havde forladt familien, flyttede Carl med sin mor og i hvert fald lillebroderen Aage til Vognmagergade 3 i København, og i starten af 1900 blev min farfars forældre separerede. Men dermed var de tumultariske forhold i min farfars liv åbenbart ikke forbi, for i 1902 - da han er ni år gammel - blev han og broderen Aage fjernet fra moderen. Noget min farfars to søstre Agnete og Anna allerede var blevet inden separationen i 1900. Og derefter mistede familiemedlemmerne øjensynligt enhver kontakt med hinanden - indtil at skæbnen over 50 år senere greb ind, så de to brødre Carl og Aage ved et rent tilfælde (gennem en arbejdskollega til min far, da han kort arbejdede som portør) kom i kontakt med hinanden igen i deres livs efterår.
Men tilbage i 1902 kommer min farfar i pleje hos en parcellist Hans Peter Johansen i Bøtterup i Tikøb sogn, og der forbliver han i hvert fald frem til sin konfirmation 7/4 1907 i Tikøb kirke. Men det var vist ikke nogle specielt lykkelige år dér heller....ifølge min far følte hans far vist mest af alt bare, at han blev brugt som lidt billig arbejdskraft, og i det hele taget endte hele denne hårde start på livet, som min farfar havde, jo nok op med at sætte sit præg på ham, så han blev en ret kompliceret mand, der led under mange komplekser og dæmoner.

Mine oldeforældre

Min oldefar Rasmus Christian Dencker (8) blev født 14/3 1855 på Verninge Kro, og han blev døbt 20/5 1855 i Verninge kirke. Samme kirke som han også konfirmeres i 4/4 1869. Men bare to år efter, 22/9 1871, forlader han fødesognet for at komme ind og tjene i Odense. Og året efter sælger faderen i øvrigt kroen i Verninge og rejser med resten af familien til Odense.
På et tidspunkt er Odense dog ikke stor nok, og så drager Rasmus - ligesom det meste af resten af hans familie - imod hovedstaden København. Den første gang jeg finder ham dér er ved folketællingen i 1885, hvor han han er arbejdsmand i København og bor på Jægergade 4 på Nørrebro.
Min oldemor Eleonora Christine Johansen (9) var født 15/9 1868 i Utterslev i Brønshøj. Samme år som netop "Jammersminde" om og af kongedatteren Eleonora Christine udkommer for første gang herhjemme, så der er jo nok ikke den store tvivl om, hvor forældrene mon har fundet deres inspiration til navnet, da hun skal døbes 1/11 1868 i Brønshøj kirke. Hun bliver konfirmeret 1/10 1882 i Brønshøj kirke, og derefter er hun nok som alle andre piger kommet ud at tjene. På et tidspunkt henimod slutningen af 1880erne krydses hendes veje så med fynske Rasmus, og hun bliver gravid for første gang med ham i 1888, og der følger endnu en datter førend de endelig gifter sig med 4/5 1890 i Brønshøj kirke, og derefter udvides den lille familie med endnu to drenge:

Deres børn:
1) Anna Marie Elisabeth Kristine Dencker. Født 24/10 1888 på Peter Bangsvej 24B på Frederiksberg, hjemmedøbt 9/2 1889, og døbt (sammen med de to yngre søskende Agnete og Carl) 22/10 1893 i Brønshøj kirke. Anbragt i pleje inden 1900.
2) Agnete Johanne Elsine Dencker. Født 6/3 1890 i Utterslev, Brønshøj sogn, og døbt (sammen med søsteren Anna og broderen Carl) 22/10 1893 i Brønshøj kirke. Anbragt i pleje inden 1900.
3) Min farfar Carl Frederik Peter Henrik Dencker (4), født 22/1 1893 i Utterslev, Brønshøj sogn.
4) Aage Vilhelm Marinus Dencker. Født 1/7 1895 på Københavns Fødselsstiftelse, hvor han også bliver døbt 21/7 1895. Var fra 16/2 1903 og til sin konfirmation anbragt i pleje hos gårdmand Peder Pedersen i Gørlev. Ugift. Død i 1960erne i Høng.

Alt er dog bestemt ikke rent lykke i familien. Rasmus er voldelig overfor Eleonora, og drikker de få penge, han tjener som arbejdsmand, op. Ved den yngste søn Aages fødsel i 1895 bor de ikke mere sammen, og Rasmus flytter på et af Københavns herberg for mænd. Men han fortsætter dog med at opsøge Eleonora i tide og utide, for at true hende og tigge hende om penge. Derudover tigger han også penge på gaden, og det koster ham i april 1899 otte dage i fængsel. 
I slutningen af 1899 besluttet Eleonora sig så for at blive separeret fra Rasmus. En sikkert langt sværere beslutning for over 100 år siden, end det er idag. Separationen går igennem 16/1 1900, og hun bosætter sig nu sammen med hendes to sønner Carl og Aage på Vognmagergade 3 på Nørrebro, og arbejder som rengøringskone for at kunne ernære sig selv og sine to drenge. De to piger er allerede blevet fjernet fra hende, inden hun og Rasmus blev separeret, og det er uvist, hvad der videre skete med dem. Min farfar mente dog at vide, at den ene af hans søstre vistnok blev gift med en gartner på Fyn, men det har jeg ikke kunnet verificere endnu. Og heller ikke de to drenge lykkes det Eleonora at beholde....min farfar Carl bliver anbragt i pleje i 1902 og Aage bliver det samme i starten af 1903. Det må uden tvivl have været et hårdt slag for Eleonora heller ikke at have kunnet holde sammen på disse sidste dele af hendes familie. Hun dør 4/10 1933 på Almindelig Hospital i København, og bliver begravet 8/10 1933 på Bispebjerg kirkegård.
Rasmus dør 9/6 1938 på Almindelig Hospital, og også han bliver begravet på Bispebjerg kirkegård 14/6 1938.
Rasmus og Eleonora forblev i øvrigt efter alt at dømme separerede; de blev aldrig endeligt skilt fra hinanden.   

  

Mine tipoldeforældre

Min tipoldefar Peter Henrik Dencker (16) blev født 18/4 1814 i Fagsted i Brahetrolleborg sogn, og han blev døbt 19/6 1814 i Brahetrolleborg kirke. Det bliver dog ikke her i det sydfynske, at han kommer til at tilbringe størsteparten af sit liv...det bliver i stedet i Verninge ved Odense, hvor faderen et par år senere nedsætter sig som kromand. En stilling som også Peter selv kommer til at indtage sidenhen, men dog først efter at have været ude og prøve sig selv lidt af. Peter mister tidligt sin far, som dør da han er kun ni år gammel i 1823, og kroen forpagtes da væk, og sidenhen gifter hans mor sig med en langt yngre mand, som overtager kroen....men dog også dør ret ung i 1835. 
Peter selv bliver konfirmeret 1828 i Verninge kirke, og derefter vælger han nogle år senere at drage ned til Fåborg, hvor han i maj 1832 kommer i lære som kunstdrejer hos drejer Groth. Han forbliver dér indtil marts 1837, hvor han må en tur i Kongens Klæ'r. Han tager derfor helt op til Helsingør, hvor han er soldat ved Kronens Regiment dér fra juni 1837. Efter soldatertiden kalder drejer Groth i Fåborg dog igen, og han forbliver dér som drejer indtil juni 1840, hvor han, nu 26 år gammel, tager hjem til moderen i Verninge, og endelig overtager driften af kroen, og dermed går i sin fars fodspor.
Min tipoldemor Maren Kirstine Rasmusdatter (17) blev født 20/3 1819 i Langsted i Verninge sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag, for så siden at blive døbt 25/4 1819 i Verninge kirke. Hun bliver konfirmeret 1833 i Verninge kirke, og tolv år senere, 13/12 1845, bliver hun gift i samme kirke med Peter, og året efter køber Peter endeligt kroen efter at have bestyret den for sin mor i nogle år. 
Sammen får Maren og Peter syv børn....nogle af børnene bliver ikke så gamle, og de, der ender op med at nå voksenalderen, får meget forskellige skæbner.

Deres børn: 
1) Sara Kirstine Dencker. Født 12/12 1846 i Verninge Kro og hjemmedøbt samme sted 19/12 1846. Hun dør af mundkrampe 22/12 1846, og bliver begravet 28/12 1846 på Verninge kirkegård.
2) Sara Kirstine Hansine Dencker. Født 11/10 1848 i Verninge Kro, og døbt 26/11 1848 i Verninge kirke. Hun dør 26/1 1863 i Verninge Kro, og begraves 5/2 1863 på Verninge kirkegård.
3) Maren Johanne Dencker. Født 18/2 1850 i Verninge Kro, hjemmedøbt 20/2 1850, og døbt 5/5 1850 i Verninge kirke. Hun gifter sig 8/12 1872 i Skt Knuds kirke i Odense med Anders Jørgensen Lysberg (29/5 1845 Tommerup-20/5 1900). Maren og Anders flytter til København, hvor Anders er med til at grundlægge Lysberg & Hansen - en af landets mest anerkendte tapetser- og dekorationsfirmaer, der bliver kgl hofleverandør både i Danmark og Sverige.
Børn: Christian Henrik (1872), Magna Erasmine Caroline Antoinette (1874), Anna Johanne Emmy (1883), Ejnar Schak (1885), Anders Peter (1888), Käthy Ellen (1889), Kamma Christa (1892), samt tre yderligere, der dør som spæde.
4) Rasmine Caroline Dencker. Født 14/6 1851 i Verninge Kro, og døbt 17/8 1851 i Verninge kirke. Hun dør 21/6 1874 i Odense, og bliver begravet 26/6 1874 på Verninge kirkegård.
5) Hans Jochum Dencker. Født 21/6 1853 i Verninge Kro, og døbt 4/9 1853 i Verninge kirke. Han flytter ligesom resten af familien til København, og bliver arbejdsmand dér. Han dør som ugift 24/1 1892 på Ladegaarden - på daværende tidspunkt en tvangsarbejdsanstalt i København. Og han begraves 2/2 1892 fra Skt Johannes kirke på Vestre kirkegård i København.
6) Min oldefar Rasmus Christian Dencker (8), født 14/3 1855 i Verninge Kro, Verninge sogn.
7) Carl Frederik Dencker. Født 18/2 1858 i Verninge Kro, hjemmedøbt 26/2 1858, og døbt 8/5 1858 i Verninge kirke. Flytter 1878 fra Odense til København, hvor han arbejder som litograf. Han gifter sig 5/7 1885 i Skt Stefans kirke, København med den svenske Anna Christiansdotter (20/10 1859 Eserup, Sverige-1928). Hun har i øvrigt i mange år en manufakturhandel på Strøget - på hjørnet af Klosterstræde og Vimmelskaftet, hvor hun og Carl også bor. Carl dør 25/10 1942 i De Gamles by i København, og bliver begravet 29/10 1942 på Bispebjerg kirkegård.
Børn: Henrik Gustav Ejnar (1885), Carl Villy (1887), Viggo Axel (1892), Marie Gustava (1895) og Axel Viggo (1899).

I Verninge har Peter kroen i godt 25 år. Så vælger han og Maren i marts 1872 at sælge kroen og flytte til Odense, hvor han i nogle år nedsætter sig som høker på Klaregade. Men heller ikke Odense er øjensynlig stor nok....hovedstaden drager og henimod slutningen af 1870erne drager de sammen med sønnerne til København, hvor datteren Maren Johanne jo også allerede da bor, og hvor svigersønnen Anders Lysberg jo netop i disse år er med til at etablere det meget berømte firma Lysberg & Hansen. Det går dog åbenbart ikke helt Peter og Maren så godt endda ovre i det københavnske...ved folketællingen i 1885 finder vi dem i hvert fald som fattiglemmer på fattiggården på Amaliegade i København. Jeg har endnu ikke kunnet finde dem blandt de døde i København, men det må formodes, at de er døde dér.

-----------------------------------------------------------

Min anden tipoldefar Christen Hendrik Johansen (18) var født 30/5 1842 i Halseby i Tårnborg sogn ved Slagelse, og han blev døbt 6/11 1842 i Tårnborg kirke. Han var tvilling, og både han og broderen Hendrik Jørgen Johansen får morfaderen Hendrik Jørgensens fornavn som en del af deres navn.
Christen bliver konfirmeret 19/4 1857 i Kirke Stillinge kirke, og derefter kom han ud at tjene. I 1860 tjener han i Kjeldstrup i Kirke Stillinge sogn, og det gør han også fem år senere, da han får et uægte barn sammen med den jævnaldrende Sidse Marie Pedersdatter.

Barn:
1) Bodil Marie Pedersen. Født 18/2 1865 i Bildsø, Kirke Stillinge sogn, og døbt 2/4 1865 i Kirke Stillinge kirke. Konfirmeret 20/4 1879 i Brønshøj kirke. Får i 1884 sønnen Kristian Pedersen med tjenestekarl Anders Peter Andersen. Gifter sig 4/7 1886 i Brønshøj med dugmager Andreas Pedersen (ca. 1859 Fåborg), med hvem hun får børnene: Hilda (ca. 1887), Karl Andreas Sier (1888) og Anna Bolene Elsine (1890). Bodil Marie flytter på et tidspunkt i sin opvækst op til faderen - hun bor der ikke i 1870, men hun gør det ved sin konfirmation i 1879.

I august 1866 forlader Christen sin hjemegn for at aftjene sin militærtjeneste i København, og året efter gifter han sig 24/11 1867 i Brønshøj kirke med min tipoldemor Else Kirstine Madsen. 
Else Kirstine Madsen (19) var født 4/12 1843 i Utterslev, Brønshøj sogn, og hun blev døbt 4/2 1844 i Brønshøj kirke. Samme kirke hvor hun også konfirmeres i 1858. Derefter kommer hun ud at tjene - tjener i 1860 i Brønshøj - og syv år senere gifter hun sig som tidligere nævnt med Christen.
Sammen får de en større børneflok, hvoraf en del er dødfødte eller død som ganske spæde. Ifølge FT 1901 skulle de da have fem levende og fire døde børn - men jeg har dog kun kunnet finde de tre af de døde børn, så muligvis er det med den fjerde en fejl.

Børn: 
1) Min oldemor Eleonora Christine Johansen (9), født 15/9 1868 i Utterslev, Brønshøj sogn.  
2) Camilla Nicoline Johansen. Født 29/6 1871 i Utterslev i Brønshøj sogn, og døbt 30/7 1871 i Brønshøj kirke. Gift 16/6 1897 i Glostrup kirke med jord- og betonarbejdsmand Peter Julius Andersen (27/11 1859 Brøndbyvester-), med hvem hun får børnene Karla Kirstine (1897-1897) og Anders Kristian Peter (1899). Camilla arbejder i 1906 som papirsorterske på Frederiksberg Papirfabrik, og er i 1916 rengøringskone forskellige steder på Frederiksberg.
3) Anna Nielsine Johansen. Født 23/12 1872 i Utterslev, Brønshøj sogn, og døbt 16/2 1873 i Brønshøj kirke. Hun blev gift 1. gang 28/8 1892 i Frederiksberg kirke med smed og nitter Ludvig Oluf Olsen (13/7 1869 Helsingør-1930), med hvem hun får børnene Peter Christian Henrik (1892), Ove Martin Thomas (1894), Ernst Holger Vilhelm (1895), Else Marie Petrolle (1896), Gerhard Karl Sofus (1898-1899), Ludvig Oluf (1899) og Gerhard Carl Sofus (1900). Ægteskabet holder dog ikke, og han forlader hende i starten af 1900-tallet. Hun finder derefter sammen med arbejdsmand Anders Jensen Andersen (24/9 1880 Frederiksborg Slotssogn-), med hvem hun får børnene Kamilla Vilhelmine (1908), Anna Mathilde (1910) og Thema Ebba Lagertha (1912). Anna og Anders bliver begge skilte fra deres første ægtefæller i juli 1913, og gifter sig endelig i Frederiks kirke i København 17/10 1920. Anna dør på et tidspunkt efter 1937.
4) Dødfødt dreng. Født og død 5/12 1875 i Utterslev, Brønshøj sogn. Begravet 7/12 1875 på Brønshøj kirkegård.
5) Sophie Margrethe Johansen. Født 6/1 1877 i Utterslev, Brønshøj sogn, og døbt 18/3 1877 i Brønshøj kirke.
6) Dødfødt dreng. Født og død 27/9 1878 i Utterslev, Brønshøj sogn. Begravet 29/9 1878 på Brønshøj kirkegård.
7) Julius Valdemar Johansen. Født 3/5 1880 i Utterslev, Brønshøj sogn, og hjemmedøbt sammesteds 8/5 1880. Død 10/5 1880 i Utterslev, Brønshøj sogn, og begravet 15/5 1880 på Brønshøj kirkegård.
8) Matilde Kirstine Johansen. Født 3/4 1884 i Utterslev, Brønshøj sogn, og døbt 1/6 1884 i Brønshøj kirke. Hun giftede sig med arbejdsmand Peter Severin Gerhard Petersen (16/5 1881 Middelfart-), med hvem hun får datteren Else Frederikke (11/3 1912-). Matilde arbejder i 1916 som fabriksarbejderske på Frederiksberg Glasværk, men hun dør tragisk allerede 15/11 1917 på Frederiksberg Hospital i forbindelse med en abort i sjette måned. Hendes mand Peter gifter sig igen med en Agnes Elisabeth Sofie (19/6 1885 Slagelse-).

Christen og Else bor i henved tyve år i Utterslev i Brønshøj sogn, hvor han er arbejdsmand. I 1888 flytter de så til Frederiksberg, hvor Christen fortsat arbejder som arbejdsmand - i 1901 og 1906 på Frederiksberg Papirfabrik. De første år efter flytningen bor Christen og Else forskellige steder på Frederiksberg - i 1892 bor de på Nordre Fasanvej 17, og i 1894 bor de på Kilevej 1. På et tidspunkt inden 1901 flytter de dog endeligt til Peter Bangsvej 24 - en adresse hvor Elses ældre halvbror Peter Vilhelm Petersen tidligere har boet, og hvor senere hen også Christen og Elses døtre Camilla og Matilde i perioder kommer til at bo med deres familier, helt frem til i hvert fald 1925.
Christen og Else bor stadig på Peter Bangsvej 24 i 1910, da Else dør af bronkitis 9/9 1910 på Frederiksberg Hospital. Hun bliver begravet 14/9 1910 fra Solbjerg kirke på Frederiksberg Assistenskirkegård. Efter konens død flytter Christen på et tidspunkt hjem til datteren Camilla og dennes mand Peter Julius Andersen - de er på dette tidspunkt flyttet til Howitzvej 64 på Frederiksberg. Og her dør Christen af kronisk bronkitis og hjertesvækkelse 28/4 1918, og han bliver begravet 4/5 1918 fra Solbjerg kirke - ved siden af Else på Frederiksberg Assistenskirkegård.

Mine tiptipoldeforældre

Min tiptipoldefar Hans Jochum Dencker (32) var født ca. 1781. Det er endnu uvist hvor han er født og hvem hans forældre var. Han er dog formentlig indvandret fra et sted i det nuværende Tyskland. Jeg har på Familysearch fundet en Hans Jochim Dencker, som meget vel kunne være ham - han er i så fald født 6/4 1781 i Bälau i hertugdømmet Lauenburg i Schleswig-Holstein, som søn af en Jochim Hinrich Dencker. Faderens navn kunne måske godt passe med, at navnet Hinrich går igen i Hans Jochums ældste søns navn i den danske variant Henrik. Men som sagt, det er ikke endeligt verificeret endnu.
Den første gang vi støder på Hans Jochum Dencker i Danmark, det er til gengæld i omkring 1812-1813 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn. Ifølge N. Rasmussen Søkildes bog om Trolleborgegnen og dens beboere, så køber han 25/7 1812 gården Fuglesang i Fagsted i Brahetrolleborg sogn for 3120 rigsdaler, og sælger den igen allerede 14/2 1814. Da han gifter sig 24/4 1813 i Brahetrolleborg kirke med min tiptipoldemor Johanne Pedersdatter, da bor han dog ikke på Fuglesang. Da angives han i stedet at bo på gården Sølyst, også i Brahetrolleborg sogn.
Det bør i øvrigt nævnes, at Hans Jochum Dencker ikke er den første med efternavnet Dencker i Brahetrolleborg sogn. Få år før Hans Jochum dukker op i sognet, er en Thomas Henrik Dencker forpagter forskellige steder i Brahetrolleborg. Først på Sølyst (1802), så på selve Brahetrolleborg (1804 og 1806), så på Bernstorffsminde (1808), og til sidst på Ny Egneborg, hvor han går fallit ca. 1819. De øvrige år angiver de år, hvor han får børn i sognet sammen med sin hustru Anne Cathrine Winther. Navnesammenfaldet med to Dencker'e i et og samme sogn inden for så få år er jo ret påfaldende, men det har endnu ikke kunnet bekræftes endegyldigt, om Hans Jochum og Thomas Henrik er i familie - brødre, fætre eller lignende. Der er navnesammenfald også i forhold til deres børns navne, men de optræder aldrig som faddere hos hinanden eller deslige.
Hans Jochum Dencker gifter sig som sagt 24/4 1813 i Brahetrolleborg kirke med min tiptipoldemor Johanne Pedersdatter (33). Johanne var født 1788 på Brahetrolleborg, hvor hendes far da arbejdede som murermester, og hun bliver døbt 23/11 1788 i Brahetrolleborg kirke. Hun bliver konfirmeret 1803, også i Brahetrolleborg kirke.
Hans Jochum og Johanne bosætter sig til en begyndelse i Fagsted hjemme i Brahetrolleborg, men så flytter de - uvist af hvilke grunde - kortvarigt over til Eltang, der ligger ved Vejle. Det jyske opgiver de dog hurtigt, for i stedet at vende tilbage til det fynske, hvor Hans Jochum nu køber kroen i Verninge ved Odense, og nedsætter sig som kromand dér i 1816. Sammen får Hans Jochum og Johanne fem børn, hvoraf en dog dør som spæd:

Børn:
1) Min tipoldefar Peter Henrik Dencker (16), født 18/4 1814 i Fagsted, Brahetrolleborg sogn. 
2) Josephine Lovise Dencker. Født 10/7 1815 i Eltang, og døbt 29/10 1815 i Eltang kirke. Konfirmeret 1830 i Verninge kirke. Gift 12/11 1842 i Verninge kirke med husmand og træskomand Niels Jensen Skræp (1811 Tommerup-29/4 1864 Verninge), med hvem hun fik børnene Hans Peder (1843-) og Maren Johanne (1847-). Josephine dør efter 1880.
3) Carl Ditlev Dencker. Født 11/4 1817 på Verninge Kro og hjemmedøbt 12/4 1817 sammesteds. Død 26/4 1817 på Verninge Kro, og begravet 1/5 1817 på Verninge kirkegård.
4) Caroline Wilhelmine Dencker. Født og hjemmedøbt 8/5 1818 på Verninge Kro, og døbt 28/6 1818 i Verninge kirke. Konfirmeret 1833 i Verninge kirke. Gift 11/12 1841 i Verninge kirke med gårdforpagter Niels Andersen (2/8 1809 Fraugde-21/1 1881 Brenderup), med hvem hun får børnene Anders Christian (1841), Johanne Cathrine (1843), Hansine (1849), Dorthea (1853) og Ane Marie (1856). Caroline dør 9/12 1893 i Køngerskov i Vissenbjerg sogn, og bliver begravet 16/12 1893 på Vissenbjerg kirkegård.
5) Rasmus Ludvig Dencker. Født 12/11 1820 i Verninge Kro, hjemmedøbt 13/11 1820 sammesteds, og døbt 10/12 1820 i Verninge kirke. Konfirmeret 1835 i Jordløse kirke. Tjener i Trunderup i Jordløse sogn i 1850. 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Ute Kilpert | Svar 20.05.2014 22.13

Hej, jeg er også slægtforsker med navnet Dencker.
Min familie har grene til Århus, Silkeborg, Bornholm, Goeteborg og Fyn.
Jeg er født i Tyskland og bor i Fåborg

Jefrey Andersen | Svar 22.09.2011 00.31

Hej! en god side, prøv at se på Dencker slægten fra Matttrup mark eller mølle der er en forpagter på møllen, Ernst Julius Adolf Denker, han er født 1798

Laila Dencker 28.10.2011 02.04

Hej Jefrey, jo jeg kender godt familien Dencker fra Mattrup. Er stødt på dem mange gange, men der er desværre ingen links imellem dem, og så min egen slægt.

Ivan Kruuse Frederiksen | Svar 21.11.2010 18.12

Hej! En meget flot side, har du set på toldforvalter Friderich Dencker fra Ærøskøbing. Han får 16 børn ialt,og heri blandt en der hedder hans,født 1775.

Johannes Jørgensen | Svar 13.02.2010 11.54

Siden er skrevet godt og viser at du er meget grundig i din forskning.
Vi har fælles ane i Hans Jocum Dencker.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

06.04 | 19:41

Hej Laila...Jeg fandt nu ud af du har denne side og vil spørge dig om du modtog mine beskeder jeg sendte på Facebook tidligere i aften?

...
14.07 | 11:40

Hej Laila
Nej min mor døde desværre også i 2011. Det er sjovt at find billeder af sin familie på nette.
Mvh Jette

...
05.05 | 00:00

Hallo Brian. My name is Annette Hartz, and my fathers name was Emil Kai Henry Hartz. Angelo was his brother. It means that we are cousins.

...
07.02 | 23:56

Tusind tak for hjælpen, Jette....og rart at høre fra dig. Ja, min far kunne ikke helt erindre navnene - lever din mor stadig ? Min far døde desværre i 2011.

...
Du kan lide denne side