Diverse dokumenter
Mine oldeforældres separation

Igennem årene har jeg fundet forskellige spændende dokumenter, der er med til at give et billede af det liv, som mine forfædre har levet.

Nogle af de rigtigt spændende dokumenter i denne forbindelse er den separationsansøgning, som min oldemor Eleonora Christine Johansen indgav i 1899 - og den bevilling som hun efterfølgende fik i januar 1900 til at blive separeret fra min oldefar Rasmus Christian Dencker. Det har været et barsk liv, d levede dengang - og pengene var vist også lidt andre dengang. En krone pr. barn i underholdsbidrag - ja, det var vist dengang


STUDENTERSAMFUNDETS RETSHJÆLP FOR UBEMIDLEDE

 

Journal Litra F.B. III No. 2475

 

Til Overpræsidenten i Kjøbenhavn

Undertegnede Eleonora Christine, f. Johansen, blev den 4. Maj 1890 – som det fremgaar af vedlagte Vielsesattest – gift med Arbejdsmand Rasmus Christian Dencker. Efterhaanden blev min Mand saa drikfældig, at samlivet med ham blev yderst utaaleligt; han tjente intet til Familiens Underhold, ligesom han var meget brutal imod mig og ofte slog mig. For et Aars Tid siden forlod jeg ham derfor og tog med mig vore fire Børn, nemlig Anna Marie Elisabeth Kirstine, f. d. 24. Oktober 1888, Agnete Johanne Elsine, f. 6. Marts 1890, Karl Frederik Peter Henrik, f. 22. Januar 1893, og Aage Vilhelm Marinus, f. 1. Juli 1895.

Da jeg stod uden Bopæl, maatte jeg henvende mig paa Ladegaardens Husvildeafdeling, hvorfra jeg kom ind på Johannesstiftelsen, hvor jeg opholdt mig ½ Aars Tid. I Løbet af denne Tid blev mine to ældste Børn af det offentlig anbragt i Pleje paa Landet. De 2 yngste Børn har jeg hos mig og har saa nogenlunde kunnet tjene til deres og mit Ophold.

Min Mand, der bor paa Herberget for Hjemløse i Dronningens Tværgade, kan imidlertid ikke lade mig leve i Ro, men indfinder sig jævnligt i min Lejlighed og udskjælder og truer mig og gjør anden Uro.

Under Henvisning til ovenstaaende tillader jeg mig at ansøge om, at der maa blive meddelt mig Bevilling til at leve separeret fra min Mand i Henseende til Bord og Seng.

                      Kjøbenhavn, den 1. December 1899

                      Vognmagergade No. 3, 2. Sal o. g.

                                                                          
                                                    
Med Ærbødighed

                                                    Eleonora Dencker

 

                      Undertegnede har forgæves forsøgt Mægling med begge
                      Parter

                      Sølvgade 30, 12/12 1899

                      Chr. Gad, Præst                  

                                          -------------

OVERPRÆSIDENTEN I KJØBENHAVN

 

GJØR VITTERLIGT at da Eleonora Christine Dencker f. Johansen for mig har andraget, at hun ej længer kan leve i Fællig med sin Mand Arbejdsmand Rasmus Christian Dencker formedelst deres Gemytters Uoverensstemmelse og desaarsag har anholdt om Tilladelse til at leve adskilt fra ham i Henseende til Bord og Seng, saa har jeg efter at Bestemmelserne i Forordningerne af 18. Oktober 1811 og 30. April 1824 Paragraf 18 ere opfyldte

i Overensstemmelse med Forordningen af 23. Maj 1800 dens 5te Paragraf bevilget, at bemeldte Ægtefolk maa leve separerede fra hinanden på følgende Vilkaar:

1. Formuefællesskabet hæves

2. Hustruen beholder Indboet, udenfor hvilket de Intet eje

3. Deres 4 Børn, Anna Marie Elisabeth Kirstine, f. 24/10 88, Agnete Johanne Elsine, f. 6/3 90, Karl Frederik Peter Henrik, f. 22/1 93, og Aage Vilhelm Marinus, f. 1/7 95, undergives Hustruens Myndighed og Forsorg, med Forpligtelse for Manden til at yde et personligt Bidrag til Familiens    Underhold efter Øvrighedens Bestemmelse.

 

Det bemærkes derhos i Overensstemmelse med det Kongelige Danske Kancellis Skrivelse af 31te August 1813, at denne Separationsbevilling ikke hjemler ovenanførte separerede Ægtefolk Ret til at indgaa andet Ægteskab.

                      Til Bekræftelse under Haand og Segl

                      Kjøbenhavn, den 16. Januar 1900

                      Separationsbevilling for Arbejdsmand Rasmus C. Dencker                       og Eleonora C., f. Johansen

 

I Henhold til omstaaende Bevillings Post 3 fastsættes Mandens Underholdsbidrag indtil videre til ugentlig 2 Kr. til Konen og 1 Kr. til hvert af Børnene fra Bevillingens Dato at regne.

                                 -----------

Eleonora Christine Dencker, f. Johansen

tilsiges herved at møde for Overpræsidenten

paa Raad- og Domhuset Fredagen den 29. December

1899 kl. 12 ¼

                      Sedlen medtages tilligemed 2 Kroner

                      Vognmagergade 3, 2. Sal o.g.

 

 

Arbejdsmand Rasmus Chr. Dencker

tilsiges herved at møde for Overpræsidenten

paa Raad- og Domhuset Fredagen den 29. December

1899 kl. 12 ¼

                      Sedlen medtages

                      Herberg for Hjemløse, Dr. Tværgade


 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

06.04 | 19:41

Hej Laila...Jeg fandt nu ud af du har denne side og vil spørge dig om du modtog mine beskeder jeg sendte på Facebook tidligere i aften?

...
14.07 | 11:40

Hej Laila
Nej min mor døde desværre også i 2011. Det er sjovt at find billeder af sin familie på nette.
Mvh Jette

...
05.05 | 00:00

Hallo Brian. My name is Annette Hartz, and my fathers name was Emil Kai Henry Hartz. Angelo was his brother. It means that we are cousins.

...
07.02 | 23:56

Tusind tak for hjælpen, Jette....og rart at høre fra dig. Ja, min far kunne ikke helt erindre navnene - lever din mor stadig ? Min far døde desværre i 2011.

...
Du kan lide denne side